top of page

Goede Doelen

“We bouwden ons leven in Nederland op, maar het knagende gevoel in gebreke te zijn gebleven tegenover hen die wij achter hadden gelaten. Onze trouwe bedienden, die generaties lang bij de familie bleven, met ons opgroeiden en alles meebeleefden… Wij hadden de middelen niet om hen iets te sturen en zij mochten ook geen post uit Holland ontvangen vanwege het politieke klimaat. Ik nam mij voor eens iets terug te doen voor de mensen van mijn geboorteland en dit is sinds 1970 mijn ‘drive’ gebleven bij al mijn activiteiten”.

“Ik kijk met plezier terug naar mijn expositie ‘Terug naar de bron’ in het Erasmus Huis in Djakarta (1984). Hier kon ik met veel hulp mijn werk schenken aan scholen, instituten, kerken en nonnenkloosters. Door de verkoop van de kunstwerken hebben ze extra inkomsten gegenereerd en was er geld te doneren voor gehandicaptenzorg en hulp voor kinderen. Maar hier is het niet bij gebleven”.

5 erasmuspenning-1.jpg

Wereld Natuur Fonds (WWF)

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Indisch verzet op 9 mei 1987 is een olieverf schilderij van het Tropisch Regenwoud geschonken aan het bestuur. De president van het bestuur, Z.K.H. Prins Bernard nam het schilderij dankbaar in ontvangst. Hij vond het bijzonder goed weergegeven en verwachtte dat het kunstwerk bij vele verzetsmensen uit Indië ook herinneringen zal oproepen aan bescherming en toevlucht in de dagen dat zij zich voor de bezetter moesten verbergen. Omdat het WNF nu eenmaal een fondsverwervende organisatie is zal het schilderij op passende wijze worden verkocht zodat met de opbrengst een natuurbeschermingsproject kan worden gesteund.

5 ZKH P Bernard.jpg

 

Stichting HALIN - Hulp Aan Landgenoten in Indonesië

5 Yvon kaartverkoop-1.JPG

Stichting HALIN trekt zich sinds 1955 het lot aan van noodlijdende voormalige landgenoten (warga nagara’s) in Indonesië, die veelal als gevolg van de politieke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog buiten hun schuld in hulpbehoevende omstandigheden zijn geraakt.


HALIN zorgt ervoor dat deze vergeten Nederlanders het hoofd nog enigszins boven water kunnen houden. De Stichting ondersteunt hen met een maandelijkse financiële bijdrage. In 2015 was dat ca. 40 euro per maand met inbegrip van een vergoeding voor een ziektekostenverzekering. HALIN heeft een netwerk van contactpersonen door heel Indonesië. Via deze vertegenwoordigers krijgen ruim 500 hulpbehoevenden ondersteuning.

Al ruim 20 jaren worden er kaarten gedrukt van mijn werk. De helft van de opbrengst van deze kaarten gaat o.a. naar deze stichting. Op de vele reünies en Pasar Malams vonden deze kaarten gretig aftrek onder de Indische mensen. Later kwamen de bestellingen ook per email. Tot op heden zijn de kaarten nog steeds te bestellen bij Stichting Halin.

Goedgekeurd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichting YAMARU - opvang invalide kinderen

Stichting Yamaru staat voor Yayasan Manuel Runtu. Deze man was een sociaal bewogen onderwijzer in het bisdom Manado (Sulawesi). Hij zette zich in voor de kansarmen, in het bijzonder de jongeren. Br. Han Gerritse heeft Yamaru in 1985 opgericht met als doel de allerarmsten en gehandicapten in Noord-Sulawesi te helpen. Op deze manier krijgen zij een kans op een betere toekomst. Yamaru heeft tot doel de allerarmsten en de gehandicapten te helpen, ongeacht hun godsdienst, etnische afkomst of ras.

Het donateurenbestand in 2018 bedroeg ca. 240 personen. Yamaru Nederland is een steunfonds. Het biedt financiële ondersteuning aan de projecten en activiteiten van Yamaru Indonesië. Zusterstichting Viae Vitae richt zich voornamelijk op het onderhoud en de exploitatie van het tehuis voor lichamelijk en geestelijk beperkte kinderen, ‘Sayap Kasih’.

“In 1996 heb ik samen met mijn halfzusje Regina deze locatie in Menado bezocht. We hebben gezien hoe de vrijwilligers met zeer beperkte middelen deze kansloze kinderen nog een enigszins waardig leven kunnen bieden. Geheel afhankelijk van giften doen ze wonderen. Bij de bijeenkomsten van Yamaru in Nederland verlootte ik schilderijen en verkocht kaarten. De opbrengst werd altijd eind van de dag overhandigd aan Broeder Han (zie foto hieronder). Deze bijeenkomsten gaven mij precies de energie die ik nodig had om door te gaan met mijn motto: “Delen = Vermenigvuldigen”. 

Goedgekeurd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Yamaru Br Han-1.jpg
bottom of page